Quỹ bồi thường

Nhà môi giới giao dịch Exness là một thành viên của Ủy ban Tài chính, đây là một tổ chức quốc tế giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực dịch vụ tài chính trên thị trường ngoại hối.

Ủy ban Tài chínhnày được thành lập như một ủy ban bên thứ ba trung lập để xem xét và giải quyết các khiếu nại một cách công bằng. Ủy ban nhằm mục đích tạo điều kiện cho một giải pháp đơn giản và nhanh chóng hơn là thông qua các cơ quan quản lý ngành và hệ thống pháp luật.

Ủy ban tài chính đảm bảo rằng các tranh chấp giữa thương nhân và nhà môi giới được giải quyết một cách hiệu quả, nhanh chóng, đáng tin cậy và khách quan, đồng thời nó cũng đảm bảo rằng tất cả các bên đều nhận được câu trả lời toàn diện và trung thực cho các câu hỏi của họ. Ủy ban cũng cung cấp sự bảo vệ bổ sung cho các nhà giao dịch thông qua cái gọi là Quỹ bồi thường.
Cần lưu ý rằng Ủy ban Tài chính là một tổ chức giải quyết tranh chấp độc lập bên ngoài (EDR).

Làm thế nào nó hoạt động?

Quỹ bồi thường hoạt động như một chính sách bảo hiểm cho khách hàng của thành viên. Quỹ này được giữ trong một tài khoản ngân hàng riêng biệt và chỉ được sử dụng nếu một thành viên từ chối tuân thủ quyết định của Ủy ban Tài chính.

Quỹ Bồi thường được tài trợ như thế nào?

Quỹ Bồi thường được tài trợ bởi Ủy ban Tài chính thông qua việc phân bổ 10% hội phí thành viên hàng tháng.

Ai được bảo hiểm?

Quỹ sẽ chỉ được sử dụng cho một phán quyết đã được đưa ra bởi Ủy ban Tài chính. Quỹ không chi trả cho các khoản lỗ của nhà giao dịch phát sinh khi tham gia vào giao dịch tự định hướng. Nó cũng không áp dụng cho toàn bộ cơ sở khách hàng của nhà môi giới nếu nhà môi giới bị vỡ nợ.

Phạm vi bảo hiểm tối đa là bao nhiêu?

Quỹ bồi thường sẽ chỉ chi trả cho các phán quyết do Ủy ban tài chính đưa ra với mức tối đa 20.000 € cho mỗi khách hàng.

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo trang web của Ủy ban Tài chính và Thỏa thuận Khách hàng của chúng tôi.